Vi genomför byggnadsinventering inom Forsbacka och Sätra

Med start i maj 2021 och avslut senast i november detta år kommer Livsmiljö Gävle, Gävle kommun att genomföra en byggnadsinventering i delar av Forsbacka och Sätra.

Syftet med projektet är att förbättra vårt kunskapsunderlag. Forsbacka och Sätra är bebyggelseområden som har höga kulturvärden. De är kulturmiljöområden som är utpekade i våra översiktsplaner.

Här kan du ta del av översiktsplanerna.

Inventeringen kommer att fokusera på byggnadernas exteriörer som dokumenteras med foto och skrift. Inventeringen är utlagd som uppdrag och genomförs av byggnadsantikvarier hos Länsmuseet Gävleborg.

Inventeringsområdena redovisas på kartorna nedan. Klicka på en karta för att förstora den i ett eget fönster.

Bilden visar en karta över de områden i Sätra som ska inventeras.
Aktuella områden för inventering i Sätra.
Bilden visar en karta over det område i Sätra som ska inventeras.
Aktuellt område för inventering i Sätra: Klasbärsvägen med flera.

Bilden visar en karta over det område i Sätra som ska inventeras.

Aktuellt område för inventering i Sätra: Selkroken, Tygelvägen.

Bilden visar en karta over det område i Forsbacka som ska inventeras.
Aktuellt område för inventering i Forsbacka.

För ytterligare information kontakta vår kundtjänst: