Gävle kommun rustar lekparken Holmsund i Bomhus

 Med start denna vecka kommer Gävle kommun att börja bygga om lekparken Holmsund i Bomhus i Gävle. Arbetet beräknas pågå under hösten 2021. Det blir en hel del nyheter i parken. I februari i år fick Gävleborna möjlighet att lämna in synpunkter och önskemål genom en webbenkät.

– Syftet med upprustningen är att göra platsen mer attraktiv, öka tryggheten och samtidigt skapa en mötesplats för barn och vuxna. Lekpark Holmsund är utformad för att alla åldrar ska känna sig välkomna i parken samt för att öka tillgängligheten, säger Agnes Lindblom, landskapsarkitekt vid Livsmiljö Gävle.

Lekplatsen får nya gungor, en klätterställning och en ny balanslek. Inom området skapas kullar på olika platser som är till för fartfylld lek och cykling. I den nya sandlådan finns både sandlådebord och parasoll med ett tillhörande trädäck i soligt läge. I parken kommer det även finnas nya sittmöbler, en grill samt en ny boulebana. Den öppna gräsytan bevaras och blir en fortsatt fin plats för vila eller spontan lek. Fotbollsplanen rustas upp med nytt stängsel och nya mål.

Otrygga buskage tas bort och byts ut mot lägre buskar. Bättre belysning ska göra lekpark Holmsund till en mer ljus och trygg plats året runt.

www.gavle.se/holmsundsparken