Gävle tar hem en 7:e plats i årets kommunranking på hållbara transporter

Den 2 september presenterades vinnarna i årets kommunrankning, det vill säga de städer i Sverige som är allra bäst på hållbara transporter 2021.  Gävle kommun tog hem en 7:e plats 2021. En förbättring med tre placeringar sedan förra mätningen i fjol

-Vi känner oss otroligt stolta över vår placering. Det är glädjande att se att de politiska prioriteringarna vi i Gävle gjort om mer hållbara transporter ger resultat. Nu arbetar vi vidare utifrån resultatet av mätningen för att bli än mer framgångsrika, säger Daniel Olsson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Konsultföretaget Trivector gör sedan 2014 en årlig mätning och rankning av hur bra Sveriges kommuner är på att arbeta med hållbara transporter. I årets rankning ingår 30 av de största kommunerna. Placeringar och resultat presenterades på SHIFT-webbinariet den 2 september. Lunds kommun tog hem priset som den allra bästa kommunen i Sverige på hållbara transporter.

Högt på listan
Gävle har alltid legat ganska högt upp i listan, men placeringen har varierat något mellan åren. Gävle kom på 10:e plats 2020 och 2018 (12:e plats). Bäst placering hade Gävle 2016 (3:e plats), då kommunen också fick hedersomnämnande och bonuspoäng för sitt arbete med cykelöverfarter.

-Vi använder underlaget för att arbeta vidare med Gävles styrkor och svagheter med hållbara transporter. Den här undersökningen är ett sätt att följa upp hur arbetet går, säger Madelene Håkansson, planeringsstrateg vid Livsmiljö Gävle.

Gävle kommun får en detaljerad rapport om Gävles resultat i slutet av september.

Bakgrund till undersökningen
Trivector gör sedan 2014 en årlig kommunrankning och syftet är att lyfta fram de kommuner som kommit långt i arbetet med hållbara transporter samt sprida kunskap och idéer. En enkät har gått ut till kommunerna. Svaren från enkäten har sedan kompletterats med information från officiella databaser. Rankningen bygger på verktyget EcoMobility SHIFT, ett europeiskt benchmarkingverktyg för hållbara transporter i städer.

Olika områden
Frågorna och indikatorerna som mäts handlar om kommunens processer som gör det möjligt att åstadkomma ett hållbart transportsystem. Det handlar om cykelinfrastruktur, kollektivtrafikstandard, låghastighetsgator, parkering och mobility management. Kommunerna har fått svara på vilka resultat som uppnåtts avseende andel bilresor, trafiksäkerhet och luftföroreningar. Det finns frågor om kommunens arbete med innovationer och i år finns även ett par frågor relaterade till coronapandemin.