Lekparken Trollparken blir parkyta

Lekplatsen Trollparken, som ligger i Olsbacka i Gävle, kommer att tas bort under hösten 2020.

Den gamla lekplatsen är sliten och i enlighet med lek- och utvecklingsplanen satsar Gävle kommun på att rusta upp Skogsfruparken i Olsbacka som bara ligger ett par hundra meter från denna lekplats. Denna är tänkt att bli en samlande mötesplats för boende i området, men också för besökare och förbipasserande.

Lekredskapen i Trollparken försvinner men parkytan och växtlighet bevaras. Nytt gräs kommer att sås, ett vårdträd planteras, nya sittplatser ska placeras ut och man gör i ordning en grusyta för boulespel och andra aktiviteter. Arbetet startar måndag den 7 september 2020 och pågår under vecka 37.

Läs mer om satsningen på Skogsfruparken:

https://www.gavle.se/bygga-trafik-och-miljo/skogsfruparken-i-olsbacka/