Mätfel i luftmätare på Södra Kungsgatan i Gävle

Gävle kommuns luftmätare på Södra Kungsgatan i Gävle har de senaste dagarna visat mycket höga värden av partiklar i luften. Det här beror på ett mätfel i själva apparaten och inte på verkligt höga nivåer. Felet är förhoppningsvis avhjälpt inom kort.