Nu startar en arkeologisk utgrävning inför kajrenovering 

Den 15 maj startar en arkeologisk utgrävning inför renoveringen av kajen vid Gavleån mellan Kungsbron och Rådmansbron. Arbetet pågår tre till fyra veckor.

Hösten 2022 startade Gävle kommun förberedelserna inför att den 150 år gamla kajen vid Gavleån, mellan Kungsbron och Rådmansbron, ska renoveras. I samband med schaktningen upptäcktes arkeologiska fynd i marken som keramik, silvermynt, benrester och husgrunder. Länsstyrelsen Gävleborg beslutade då att en arkeologisk undersökning måste göras på platsen.

Arbetet utförs av Arkeologerna, som är en del av myndigheten Statens historiska museer i Stockholm. De gjorde också utgrävningarna bakom stadsbiblioteket inför bygget av Agnes Kulturhus.

Trafiken och bygget av Agnes Kulturhus kommer inte att påverkas av utgrävningen under den här perioden.

Bakgrund om kajrenoveringen: 40 meter av kajen ska förstärkas med en stödmur av stål, så kallad spont. I samband med kajrenoveringen byggs också Roddartrappan om. Det ligger en spillvattenledning där den nya kajkonstruktionen ska byggas. Efter sommaren 2023 flyttas spillvattenledningen tio meter och därefter börjar upphandlingen av entreprenörer för kajrenoveringen.  Kajen beräknas vara klar 2025.