Ny gång- och cykelbana till Harkskär förbättrar säkerheten för boende och besökare

Den 2,7 kilometer långa gång- och cykelvägen mellan Ångbåtsbryggan i Utvalnäs och Harkskärs busshållplats står nu klar. Då den är helt separerad från bilvägen kan nu gångare och cyklister trafikera sträckan på ett säkert sätt.

För boende och besökare är Harkskärs nya gång- och cykelväg efterlängtad av många anledningar. Säkerhet har varit prioriterat, men även ge större möjligheter att kunna resa mer hållbart. I och med färdigställandet finns nu en separerad gång- och cykelväg längs stora delar av Norrlandet, hela vägen från Engeltofta till Harkskär. Längs den nya sträckan mellan Utvalnäs och Harkskär har gatubelysning installerats och busshållplatser har tillgänglighetsanpassats.

Den nya gång- och cykelvägen är en prioriterad del av Gävle kommuns cykelplan från 2020. Läs mer om Gävle kommuns cykelplan här.

Miljöstationen i Harkskär

Den tidigare miljöstationen i Harkskär stängdes med anledning av att den nya gång- och cykelvägen behövde byggas på samma mark. Arbetet med en ny miljöstation vid Harkskärs busshållplats är igång. Beslut om bygglov inväntas.

Tills ny miljöstation är klar hänvisas alla i området att använda Bönans miljöstation.