Vi har för närvarande driftstörningar och det kan därför vara svårt att nå våra verksamheter via telefon. Vi arbetar på att lösa problemet.

Coronapandemin: Fortsätt hålla avstånd och skydda varandra. Mer information som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här.

Nytt rapporteringssystem för farligt avfall

Gul blomma på en äng.
Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall, Naturvårdsverket skärper därför kraven på att rapportera. Det nya rapporteringssystemet är tänkt att börja användas efter sommaren 2020.

Rapporteringssystemet berör alla verksamheter som

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall och annat avfall
  • lämnar ifrån sig farligt avfall.

Håll dig uppdaterad kring det nya rapporteringssystemet på Naturvårdsverkets webbplats.