Ombyggnation av Hedesunda busstation

I slutet av augusti, under vecka 35 påbörjar Gävle kommun att bygga om Hedesunda busstation. Med ny tillgänglighetsanpassad plattform, nya cykelparkeringar med tak och pendlarparkeringar skapas en mer modern och tillgänglig plats för alla resenärer.

Plats

Klicka på länken för att komma till platsen via Google maps. 

Tidplan

Arbetet påbörjas i slutet av augusti (vecka 35) och beräknas vara färdigt under hösten 2023.

Så byggs busstationen om

  • Högre och bredare plattform som underlättar på- och avstigning för personer med rullstol, rullator och barnvagn.
  • Ledstråk som hjälper resenärer med synnedsättning att orientera sig på plattformen.
  • Ny busskur av metall.
  • Nya cykelparkeringar med ramlås och tak, och nya pendlarparkeringar för bilar som underlättar för resenärer som reser till och från busstationen.

Använd tillfälliga hållplatser

Under ombyggnationen kommer alla bussresenärer för linje 48 och 49 hänvisas till tillfälliga hållplatser intill busstationen på Södra Gävlevägen.

Så påverkas du

Oljud från maskiner kommer att förekomma. Vi hoppas att det inte ska störa allt för mycket.

Framkomligheten för boende intill stationen och pizzerian påverkas.

Kontakt

Anders Östblom, projektledare

Kontaktas via kundtjänst
Gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00