Så ska du agera om du stöter på en död vildkanin

Ett flertal döda vildkaniner har påträffats runt om i Gävle. SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt har i början analyserat prover på döda vildkaniner från Gävle och provsvaren visar nu att det handlar om kaningulsot som orsakas av ett virus.

Samma virus fanns i Gävle för fem år sedan, då rapporterades cirka hundra döda vildkaniner in till Gävle kommun. Sjukdomen sprider sig främst mellan vildkaniner och smittade individer utan antikroppar kan dö inom 1–2 dygn.

Även tamkaniner kan smittas om de kommer i kontakt med viruset, det är därför bra om de antingen är vaccinerade eller befinner sig inomhus där de inte kan ha direktkontakt med vilda djur.

Smittan är ofarlig för människor och enligt SVA smittar viruset heller inte andra djurarter. Om en död vildkanin påträffas, kontakta Gävle kommuns kundtjänst.

Frågor om vaccinering av tamkaniner hänvisas till lokal veterinär.

Övrig information

Läs mer om kaningulsot och hur tamkaniner kan skyddas på SVA:s webb, Kaningulsot – SVA