Skogsfruparken i Olsbacka

Gävle kommun rustar upp Skogsfruparken i Olsbacka i Gävle.

Skogsfruparken i Olsbacka i Gävle är en uppskattad lekpark och mötesplats i området. Parken består idag av en lekdel, en gräs- och grusplan samt stora gröna ytor med många fina träd. Lekparken är nu i behov av upprustning. Vi vill göra parken till en ännu mer välkomnande mötesplats för de boende i området och besökare. Syftet är att göra lekparken säkrare och tryggare för barnen. Lekparken ska få nya lekredskap samt utformas så att den blir mer tillgängligt för fler men också innehållsrikare för att locka lite äldre barn och unga. Hela grönområdet ska självklart bevaras och vi vill knyta ihop gräs- och grusplanen.

Här kan du se en karta över var parken ligger.

Skiss över Skogsfruparken

Så här kommer nya Skogsfruparken se ut (se skiss nedan) och många av de inskickade önskemålen har påverkat utformningen. I den nya parken kommer det vara bättre belysning, tillgängligare underlag och lekredskap, besökarna kommer att kunna åka linbana, klättra, gunga, snurra, sporta och hoppa. Lekparken bjuder in till olika sorters lek och umgänge som vi hoppas kommer tilltala de flesta Gävlebor.

Gävleborna tycker till

Under våren 2020 gör vi en förstudie för att ta reda på vad lekparken ska innehålla.
Mellan den 13/1 – 26/1 2020 samlade vi in synpunkter och önskemål från Gävlebor genom en webbenkät.

Tack till alla som svarade på webbenkäten och lämnade förslag på hur Skogsfruparken ska utvecklas. Vi fick in 126 svar från alla åldrar. Bland dessa finns många idéer, som fler gungor, klätterställning, studsmatta, linbana mellan träden, blomsteräng, discogolfkorg, grillplats, trädkojor, isbana vintertid, skatepark, utegym och mycket mer.

Vad händer nu? – Vi tar med oss önskemålen och idéerna in det fortsätta arbetet med att ta fram ett förslag till hur lekparken ska utformas för att det ska bli en målpunkt med flera aktiviteter för hela familjen. Förslaget presenteras sedan på gavle.se under våren 2020.

Landskapsarkitekt berättar på plats

Hej, jag heter Erika Klang och är landskapsarkitekt på Livsmiljö Gävle och står i Skogsfruparken i Olsbacka.
Det är en stor och fin park som innehåller en lekdel ,en gräs- och  grusplan och stora gräsytor och träd. Nu pågår en förstudie där vi  ska utreda hur parken, och framförallt lekparken, ska utvecklas och rustas upp. Vi vill göra den mer innehållsrik, tillgänglig och säkrare och med stärkta lekvärden –  en mötesplats för området och besökare.
Vill ha er hjälp! Den 13-26 januari  kan du lämna synpunkter på vad den ska innehålla. Gå in på gavle.se/skogsfruparken och tryck på länken till enkäten.

Tidplan

Arbetet startar vecka 38 och beräknas pågå under cirka 2 månader.

Galleri Skogsfruparken i Olsbacka