Ny gång- och cykelväg längs östra Brunnsgatan, Söder

Längs Brunnsgatan mellan Södra Kungsgatan och Muréngatan ska en ny gång- och cykelväg byggas. Arbetet inkluderar även passager över tvärgatorna Södra Rådmansgatan, Södra Kopparslagargatan samt Södra Centralgatan.

Så byggs Brunnsgatan om

  • Byggnationen inleds med ett förberedande arbete. Längs med sträckans södra sida mellan Södra Kungsgatan och Södra Centralgatan (totalt fyra kvarter – se blå markering i kartan) flyttas trottoarens kantsten in mot närliggande bostadshus. Detta görs för att skapa utrymme till Brunnsgatans nya gång- och cykelväg. Entréerna till bostadshusen längs sträckans södra sida påverkas inte av arbetet.
  • Arbetet med att flytta kantstenen påbörjas i oktober 2022 och tar 1–2 veckor att slutföra per kvarter. Arbetet beräknas vara färdigt i december 2022.
  • Byggandet av den nya gång- och cykelvägen inleds under våren 2023 och beräknas vara klart under sommaren 2023. Gång- och cykelbanan blir cirka 3 meter bred.

Karta

Klicka på länken för att se en karta (PDF) som visar Brunnsgatans nya gång- och cykelväg och de kvarter som berörs av flytt av kantsten.

Kontakt

Anders Östblom, projektledare

Kontaktas via Gävle kommuns kundtjänst

026-17 80 00, gavle.kommun@gavle.se