Utredning av aktivitetshundrastgård

Utredningen syftar till att undersöka möjligheterna att anlägga en aktivitetshundrastgård i centrala Gävle enligt Gävle Hundrastgårdsprogram.

Gävle Hundrastgårdsprogram

I april 2021 antogs Gävle Hundrastgårdsprogram av Samhällsbyggnadsnämnden. Programmet innehåller en handlingsplan där en aktivitetshundrastgård är en av åtgärderna som planeras genomföras inom närmsta tiden för att höja standarden och förbättra spridningen av hundrastgårdarna i Gävle.

I utredningen av aktivitetshundrastgården kommer vi bland annat dyka djupare platsval, titta på möjligheterna att anlägga ett hundbad samt ta fram ett förslag på utformning.

Här kan du ta del av programmet och läsa mer om våra hundrastgårdar i Gävle.

Plats

I utredningen kommer en platsanalys att göras, mer information kommer.

Tidplan

Utredningen genomförs under 2022.

Gävleborna tyckte till

I arbetet med framtagande av Gävle Hundrastgårdsprogram under 2021 fick Gävleborna lämna in synpunkter och önskemål genom en webbenkät. Synpunkterna sammanställdes därefter och var en viktig del i underlaget till programmet.

Tyck till

Vill du som invånare ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun, gärna via mejl till gavle.kommun@gavle.se och ange i ämnesraden vilken utredning som ärendet gäller.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.