Utredning av hundrastgård, Hedesunda

Utredningen syftar till att undersöka möjligheterna att anlägga en hundrastgård i Hedesunda enligt Gävle kommuns Hundrastgårdsprogram.

I april 2021 antogs Gävle kommuns Hundrastgårdsprogram av samhällsbyggnadsnämnden. Programmet innehåller en handlingsplan där en hundrastgård i Hedesunda är en av åtgärderna som planeras genomföras inom närmsta tiden för att höja standarden och förbättra spridningen av hundrastgårdarna inom Gävle kommun.

Här kan du läsa mer om Gävle kommuns hundrastgårdsprogram.

Vill du ha en hundrastgård i Hedesunda? I så fall behöver vi din hjälp

Under våren 2022 har kommunen tagit fram en utredning som har undersökt förutsättningarna för att anlägga en hundrastgård i Hedesunda. Utredningen har inte lyckats hitta en lämplig plats för hundrastgården. För att kunna ta utredningen vidare och eventuellt hitta en plats så behöver kommunen hjälp från Hedesundabor med lokalkännedom.

Anmäl ditt intresse

Sista anmälningsdag för att anmäla sig till en arbetsgrupp för hundrastgården var 2 oktober 2022.