Utredning av hundrastgård i Hille/Strömsbro

Utredningen syftar till att undersöka möjligheterna att anlägga en hundrastgård i Hille/ Strömsbro, enligt Gävle Hundrastgårdsprogram.

I april 2021 antogs Gävle Hundrastgårdsprogram av samhällsbyggnadsnämnden. Programmet innehåller en handlingsplan där en gemensam hundrastgård för de norra områdena Hille, Strömsbro och Stigslund är en av åtgärderna som planeras genomföras inom närmsta tiden. Syftet är att höja standarden och förbättra spridningen av hundrastgårdarna i Gävle.

Ta del av programmet och läs mer om våra hundrastgårdar i Gävle.

Plats

I utredningen av hundrastgården i Hille/Strömsbro genomförs en platsanalys. Förslaget av hundrastgårdens plats ligger på Frideborgsvägen i anslutning till Gamla Bönavägen. Klicka här för att komma till platsen via Google maps. 

Tidplan

Utredningen beräknas vara klar sommaren 2022.

Gävleborna tyckte till

I arbetet med framtagande av Gävle Hundrastgårdsprogram under 2021 fick Gävleborna lämna in synpunkter och önskemål genom en webbenkät. Synpunkterna sammanställdes därefter och var en viktig del i underlaget till programmet.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.