Utredning av ny gång- och cykelväg längs Norra Gatan, Stora Esplanadgatan, Centralplan

Utredning av ny gång- och cykelväg mellan Norra Kungsgatan och centralstationen längs med Norra Gatan, Stora Esplanadgatan samt Centralplan. Förstudien ska i samband med detta även hantera öppning av Norra Gatan för biltrafik, passage över Stora Esplanadgatan vid Nygatan samt hållplatser och cykelparkeringar i anslutning till Gävle C.

Plats

Kartan visar utredningens sträcka

Kartan visar utredningens sträcka. Klicka på kartan för att förstora.

Tidplan

Förstudien planeras vara klar under våren 2023.

Tyck till

Vill du som invånare ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun, gärna via mejl till gavle.kommun@gavle.se och ange i ämnesraden vilken utredning som ärendet gäller.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.