Utredning om Siporexparken i Valbo

Gävle kommun gör under 2021 en utredning om Siporexparken i Valbo. Den innehåller stora grönområden med lekplats, fotbollsplan, pulkabacke och hundrastgård.

Vi vill göra parken till en trygg och välkomnande mötesplats både för den som bor i området eller som är besökare. Har du idéer och förslag på vad parken kan innehålla?

Plats

https://goo.gl/maps/iMTKcoR1kV34nWS1A

Tidplan

Utredningen genomförs  2021.

Gävleborna tyckte till

Mellan den 9-23 juni 2021 samlade vi in synpunkter och önskemål från Gävlebor genom en webbenkät. Livsmiljö Gävle tackar för alla synpunkter. Nu sammanställs dessa och utgör ett underlag för gestaltningen av parken.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas. Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.

Vill du som invånare ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun, gärna via mejl till gavle.kommun@gavle.se och ange i ämnesraden vilken utredning som ärendet gäller.

 

Siporexparken 2 siporexparken 1 Siporexparken lekplats siporexparken Siporexparken Siporexparken Siporexparken