Årliga avgifter kopplade till livsmedelskontroll och serveringstillstånd

Spridningen av coronaviruset har lett till att flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt. Gävle kommun har därför under 2020 satt in ett antal åtgärder för att mildra konsekvenserna för företagen.

Bland annat så var kommunen tidigt ute med att flytta fram förfallodatum på fakturor kopplade till näringsverksamhet. De årliga fakturorna för 2020 skickas ut i mitten på december. Förfallodatum kommer vara den 13 januari 2021.

– Läget är fortfarande kritiskt för många av våra lokala företagare. Som ytterligare åtgärd kommer de årliga fakturorna för 2021 för livsmedelskontroll, serveringstillstånd samt miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inte debiteras i början av året som brukligt. Dessa skjuts istället till den 31 oktober 2021. säger Patrik Gustavsson, miljöchef Gävle kommun.