Bad och idrottshallar är bokningsbara för föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare

Uppdatering av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer gällande organiserad föreningsverksamhet för barn och unga (födda 2002 eller senare) gäller från och med den 6 februari till och med 21 februari. Beslutet kan komma att förlängas.

I Gävle innebär det att kommunala badhus och idrottshallar håller stängt för allmänheten och föreningsverksamhet (födda 2001 eller tidigare) till och med 21 februari 2021. Beslutet kan komma att förlängas. Idrottsanläggningar och badhus är bokningsbart för föreningsverksamhet för barn och unga (födda 2002 eller senare), yrkesmässig idrott, skolverksamhet samt för aktörer med medicinsk-/rehabiliteringsverksamhet förutsatt att pandemilagen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd kan efterföljas.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i sin helhet på deras webbplats.