Fjärran Höjder och Valbobadet öppnar 1 juni – försiktighetsåtgärder i fokus

Fjärran Höjder och Valbobadet öppnar upp sina anläggningar den 1 juni efter att haft stängt en längre tid på grund av coronapandemin. Beslutet att öppna har tagits i samråd med Region Gävleborg och Länsstyrelsen.

För att säkerställa ett tryggt besök för samtliga gäster och minimera trängsel och smittspridning har flera åtgärder beslutats utifrån pandemilagen:

  • Besöksantalet till Fjärran Höjders anläggning är begränsat till 500 personer. På Valbobadet är maxantalet 264 personer. Skyltar informerar om maxantal för olika ytor som gymmet, alla pooler, omklädningsbås och idrottssalar. Om anläggningarna når maxantal informeras gäster vid entréerna och på badens webbplatser. Maxantalet kan komma att ändras beroende på aktuellt läge.
  • Vid högt tryck finns kösystem utanför huvudentréerna i väntan på att släppa in gäster. Fjärran Höjders besökare med giltigt bad- och/eller gymkort och de som betalar badinträde via swish går in via en egen utomhusentré.
  • Alla besökare till anläggningarna uppmanas att duscha och byta om hemma eller utomhus på anläggningarna där omklädningsrum och duschar finns. Gräsmattorna har kritats upp för att hålla avstånd.
  • Badande gäster, föreningsverksamhet och simskolor får tillgång till bassängerna vid olika tider. På Valbobadet får inomhusbassängen och omklädningsrum endast nyttjas av föreningar och sommarsimskolan. Endast utomhusbassängen är öppen för allmänheten. På Fjärran Höjder är inomhusytor så som relaxavdelning, omklädningsrum, basturum och mindre sociala ytor stängda.
  • Om man har ett giltigt men pausat bad- eller gymkort på Fjärran Höjder och vill återaktivera det så börjar tiden räknas från och med 1 juni 2021.

Personer i riskgrupp bör undvika att besöka anläggningarna. Vid förkylningssymptom är gäster välkomna den dag man är helt frisk. Samtliga förhållningssätt och badregler finns att läsa på Fjärran Höjders och Valbobadets webbsida.

Renovering på Fjärran Höjder

Vecka 26 – 29 stänger Fjärran Höjders inomhusbad tillfälligt för renovering. Under perioden uppmanas besökare till att vistas och bada utomhus. Fjärran Höjders utomhusbad är öppet till 30 september medan Valbobadet stänger utomhusbadet 5 september. Därefter är vår förhoppning att kunna erbjuda inomhusbad i vanliga former.

Läs mer på badens webbplatser

www.fjarranhojderbadet.se

www.gavle.se/valbobadet