Inga tävlingar och matcher för barn och unga på kommunala utomhusanläggningar i Gävle

Gävleborgs län har hög smittspridning bland barn och unga. På uppmaning av Region Gävleborgs smittskyddsläkare är rekommendationen fortsatt att föreningar ska avstå från tävlingsverksamhet.

Detta avser även enstaka matcher och tävlingar för barn och unga utomhus. Beslutet gäller till och
med 13 maj. Beslutet kan komma att förlängas.

Folkhälsomyndigheten har gjort justeringar under de allmänna råden för idrott, kultur och fritid i
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-
19. Justeringen innebär att barn och unga födda 2002 eller senare kan göra enstaka matcher och
tävlingar utomhus.

I Gävle kommun gäller dock fortsatt tidigare rekommendationer. Föreningar bör
avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, det innefattar även
matcher och tävlingar för barn och unga inomhus såväl som utomhus.

Kommunala utomhusanläggningar är bokningsbara för föreningsverksamhet. Kommunala badhus och
idrottshallar är stängt för allmänheten och föreningsverksamhet (födda 2001 eller tidigare).
Idrottsanläggningar och badhus är bokningsbart för föreningsverksamhet för barn och unga (födda
2002 eller senare), yrkesmässig idrott, skolverksamhet samt för aktörer med medicinsk-
/rehabiliteringsverksamhet förutsatt att pandemilagen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd kan
efterföljas.

För mer information om Gävle kommuns idrottsanläggningar och riktlinjer hittar ni på www.gavle.se
Läs mer om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i sin helhet på
www.folkhalsomyndigheten.se

Håll i och håll ut – Tillsammans hjälps vi åt!
Livsmiljö Gävle, avdelning Fritid