Nya restriktioner för att minska smittspridningen

Efter jul och nyårshelgerna har smittspridningen i Sverige ökat kraftigt. Den snabba ökningen tros bero på att den nya omikronvarianten är mer smittsam. Nu införs nya åtgärder för att minska smittspridningen och trycket på hälsa- och sjukvården.

Folkhälsomyndigheten och Regeringen har presenterat nya åtgärder i form av restriktioner och allmänna råd som gäller från och med den 12 januari och tills vidare. Målet är åtgärderna ska tas bort så snart fler i befolkningen är vaccinerade och situationen inom hälso- och sjukvården stabiliserat sig.

Råden handlar bland annat om att vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inom hus genom att avstå större middagar och sociala sammanhang och att alla som kan arbeta hemifrån ska göra det.

Dessutom ska serveringsställen nu stänga senast klockan 23 och sällskapen får inte vara större än åtta personer. För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan vaccinationsbevis införs ett tak på max 50 personer, för större tillställningar med över 50 deltagare där vaccinationsbevis används införs krav på max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap. Fortsatt gäller endast sittande publik. Hela listan med restriktioner och allmänna råd hittar du nedan, eller på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det den nya virusvarianten omikron som dominerar och vaccinskyddet för att bli smittad efter två doser är då väsentligt lägre än mot tidigare virusvarianter. Däremot är skyddet mot svår sjukdom och död fortsatt mycket gott. För att minska smittan och trycket på hälso- och sjukvården pågår ett intensivt arbete för att nå ut med vaccinationerna till de som ännu inte vaccinerat sig, och till alla som behöver en påfyllnad med dos tre. Läs om vaccinering och boka din tid hos Region Gävleborg.

Det här gäller nu:

 • Alla som kan arbeta hemifrån ska göra det.
 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Vuxna personer uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.
 • Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast klockan 23. Maxstorlek per sällskap är 8 personer.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
 • Krav på minst 10 kvadratmeter per person på handelsplatser och kultur och fritidsverksamheter. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga.
 • Ett maxtak på 50 personer om man inte har vaccinbevis på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Där vaccinbevis tillämpas införs regler om avstånd.
 • Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och max 8 personer per sällskap. Undantag finns för religiösa ceremonier.
 • Avrådan från deltagande i olika typer av cuper och läger inomhus.
 • För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd.
 • För mässor med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis.

Nya åtgärder som kräver förordningar och därför kommer vidtas inom kort

 • Antalet personer vid privata sammankomster i hyrda lokaler sänks från 50 till 20 sittande personer.
 • Deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • Kravet på covidpass vid inresa i Sverige för utländska medborgare från 18-års ålder återinförs.

För att ovanstående förändringar ska genomföras krävs regeringsbeslut