Tillfälligt uppehåll i behandlings- och stödgrupper inom öppenvårdsenhet vuxen

Sedan den 19 mars råder ett tillfälligt uppehåll i behandlings- och stödgrupper inom öppenvårdsenhet vuxen. Detta är en följd av stor frånvaro i grupperna på grund av sjukdom och som en förbyggande åtgärd för gruppmedlemmar och medarbetare utifrån smittspridningsrisk. Beslutet innebär inte att behandlingen upphör, utan kommer att ske genom telefonsamtal, Skype och FaceTime samt individuella möten. Det tillfälliga uppehållet är planerat att gälla under två veckor. En ny bedömning kommer att göras inför den 2 april.