Vaccinationsbevis från 1 december för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

Regeringen har beslutat att från och med 1 december 2021 införa krav på vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer inomhus. Syftet är att begränsa smittspridning samtidigt som verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare. Det är därför viktigt att du som besökare tar reda på vad som gäller om du har biljetter till en kommande föreställning/konsert.

Vad som gäller när Gävle kommun är arrangör, kan du läsa nedan.

Alla arrangörer har ansvar att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vaccinationsbevis – Vad innebär det?

  • Detta innebär att publiken måste uppvisa vaccinationsbevis, i kombination med giltig legitimation, för att kunna komma in.
  • Kravet på vaccinationsbevis kommer gälla för samtliga evenemang med fler än 100 personer på Gasklockorna.
  • Kravet på uppvisande av vaccinationsbevis gäller samtliga personer över 18 år.
  • Enda undantaget är uppvisande av giltigt läkarintyg som styrker att du inte kan eller får vaccinera dig, i kombination med giltig legitimation.

Om du inte kan gå på ett evenemang

Om du inte kan närvara på ett evenemang på Gasklockorna gäller rådande biljettvillkor. Köpt biljett återlöses eller bytes ej när det är Gasklockornas egna evenemang. (Vid externa evenemang kan andra villkor förekomma). Detta gäller oavsett anledning till att du inte kan närvara.

Hur skaffar jag ett vaccinationsbevis?

Konferenser och möten

Konferensverksamheten, som även tidigare inte räknas som allmänna sammankomster, fortgår som vanligt.

Alla hjälps åt

Det är även viktigt att du som individ tar ditt ansvar att fortsätta hjälpa till att hålla smittspridningen på en så lång nivå som möjligt. Bland annat genom att:

  • Alltid hålla avstånd i den mån det är möjligt, i synnerhet på de platser där vi kan förvänta oss köbildning, till exempel vid entréer, restaurang, garderober och vid toaletter.
  • Stanna hemma vid sjukdomssymptom.
  • Iakttaga vikten av att fortsatt tvätta händer och använda handdesinfektion.

Håll dig uppdaterad!

Vi uppmanar våra besökare att hålla sig uppdaterade via säkra källor och officiella kanaler.
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se
1177.se