Beläggningsarbete Ulvsätersvägen, Sätra vecka 24-29

Plats:

Arbetet sker på Ulvsätersvägen i Sätra. Klicka här för att se platsen i Google maps.

Arbetet omfattar:

Det planerade beläggningsarbetet omfattar sänkning av brunnar, fräsning asfalt och asfaltering.

Så påverkas du:

Det kommer inte vara möjligt att parkera längs gatan under arbetets gång.

Tidplan:

Arbetet beräknas pågå från mitten av juni till mitten av juli, mellan vecka 24 – 29.

Planerade beläggningsarbeten 2021:

Klicka här för att se planerade beläggningsarbeten under 2021.