Del av Höghällsvägen på Norrlandet stängs av på grund av vägunderhåll

Rödmarkerad vägsträcka på Höghällsvägen norr om Bönan stängs av från och med 2020-11-25 på grund av vägunderhåll. Arbetet planeras pågå fram till slutet av december 2020.

Skyltar och vägbommar sätts upp på plats.

Se karta för aktuell sträcka som berörs av avstängningen.

Kontakt

Stefan Olsson, Livsmiljö Gävle

tel. 026-17 80 00, stefan.olsson@gavle.se