Drejargatan, Eiraplan, Lerduvevägen, Västra Trädgårdsvägen – beläggningsarbete vecka 33-37

Det planerade beläggningsarbetena kommer att påverka framkomligheten och parkeringsmöjligheten längs sträckorna enligt följande.

Drejargatan och Eiraplan arbete pågår mellan vecka 33 – 35
Västra Trädgårdsvägen arbete pågår mellan vecka 34 – 37
Lerduvevägen arbete pågår mellan vecka 34 – 37

Arbetet omfattar sänkning brunnar, rivning asfalt, justering av bärlager och asfaltering av två lager asfalt.

https://gis.gavle.se/pubs/smart/?karta=belaggning