Ny gång- och cykelväg byggs i Harkskär

Gävle kommun bygger en ny gång- och cykelväg längs med Harkskärsvägen, mellan busshållplatsen Ångbåtsbryggan i Utvalnäs och busshållplatsen vid vändplanen i Harkskär.

Framkomlighet under byggnation

Avstängningar kan komma att ske på delar av Harkskärsvägen och Utvalnäsvägen under byggets gång. Sprängning av berg kommer ske vilket påverkar trafiken. Tillfälliga flaggvakter dirigerar då aktuell sträcka. Arbete under nattetid kan förekomma.

Hastigheten genom Utvalnäs och vidare mot Harkskär har även sänkts till 40 km/h. Bilvägen förbi Vallstugan smalnas av vilket blir en permanent lösning för att sänka hastigheten vid platsen.

Busshållplats Ångbåtsbryggan kommer tillfälligt flyttas några meter i östlig riktning och blir tillgänglighetsanpassad likt de andra busshållplatserna längs Harkskärsvägen.

Återvinningsstationen flyttar

Den nya gång- och cykelvägen byggs på den yta där dagens återvinningsstation i Harkskär står. Därför måste den stängas i oktober. Planerna är att en ny återvinningsstation ska öppnas på ny plats några meter norrut.

Tills vidare hänvisas alla återvinnare till Bönans station som ligger vid tennisbanan, vid korsningen Utvalnäsvägen – Bönavägen.

Läs mer

Läs mer om den nya gång- och cykelvägen här.

Kartan visar den nya gång- och cykelvägen mellan Utvalnäs och Harkskär. Klicka på kartan för större format.

Kartan visar ny gång- och cykelväg mellan Utvalnäs och Harkskär

Tidplan

Byggnationen påbörjades sommaren 2020 och beräknas vara klart i slutet av november 2020.

Kontakt

Projektledare Sara Bergkvist, telefon 026-17 80 00, mejl gavle.kommun@gavle.se