Gång- och cykelväg Harkskär

Gävle kommun bygger en ny gång- och cykelväg längs med Harkskärsvägen, mellan busshållplatsen Ångbåtsbryggan i Utvalnäs och busshållplatsen vid vändplanen i Harkskär.

Framkomlighet under byggnation

Avstängningar kan komma att ske på delar av Harkskärsvägen och Utvalnäsvägen under byggets gång. Hastigheten genom Utvalnäs och vidare mot Harkskär har även sänkts till 40 km/h. Bilvägen förbi Vallstugan smalnas av vilket blir en permanent lösning för att sänka hastigheten vid platsen.

Busshållplats Ångbåtsbryggan kommer tillfälligt flyttas några meter i östlig riktning och blir tillgänglighetsanpassad likt de andra busshållplatserna längs Harkskärsvägen.

Läs mer om den nya gång- och cykelvägen här.

Kartan visar den nya gång- och cykelvägen mellan Utvalnäs och Harkskär. Klicka på kartan för större format.

Kartan visar ny gång- och cykelväg mellan Utvalnäs och Harkskär

Tidplan

Byggnationen påbörjades sommaren 2020 och beräknas vara klart november 2020.

Kontakt

Projektledare Sara Bergkvist, telefon 026-17 80 00, mejl gavle.kommun@gavle.se