Hyvling av kommunala grusvägar mellan april – september

I slutet av april 2021 påbörjas första rundan av hyvling av kommunala grusvägar i syfte att jämna till vägarnas ytor efter vinterns påfrestningar. Arbetet beräknas pågå till mitten av maj beroende på väder. I juli hyvlas åter grusvägar i Hemsta och i Bönan där behovet är större.

I september påbörjas andra rundan av kommunala grusvägar.

Dammbindning

I samband med väghyvling läggs även dammbindning ut på vägen. Läs mer om dammbindning här.