Hyvling av kommunala grusvägar mellan april – maj

I slutet av april 2021 påbörjas arbete med hyvling av kommunala grusvägar i syfte att jämna till vägarnas ytor efter vinterns påfrestningar. Arbetet beräknas pågå till mitten av maj beroende på väder.

Dammbindning

I samband med väghyvling läggs även dammbindning ut på vägen. Läs mer om dammbindning här.