Ny gång- och cykelväg byggs i området kring Stigslunds skola

Under perioden 24 juni till 20 augusti är det främst Vallarstigen som berörs. Etapp två pågår under perioden augusti till november, under denna period berörs sträckorna Tallåsvägen samt Furumovägen.

I samband med att säkrare gång- och cykelvägar byggs i området så kommer det också att skapas nya cykelöverfarter och övergångsställen längs sträckan.

Den kvartersmarksyta som fungerat som parkering för Gavlegårdarna byggs också om och skapar en mindre park/torgyta framför verksamheterna.
Ny tidsbegränsad parkering kommer istället ordnas på allmän plats efter Vallarstigen.

Vad tycker du?
  • Arg (1)
  • Gilla (0)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)