Ny gång- och cykelväg byggs längs Vallbacksgatan

Arbetet beräknas pågå under perioden 27 maj - 30 augusti.

Syftet är att skapa en säkrare färdväg för fotgängare och cyklister i ett område med flertalet skolor och förskolor. Den nya gång- och cykelvägen beräknas vara klar i augusti 2019.

Avspärrning av Vallbacksgatan görs på ett vägavsnitt i taget i takt med att arbetet fortskrider, detta innebär att möjligheten bibehålls för boende och blåljus att passera.

Vad tycker du?
  • Gilla (0)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)