Parkvägen mellan Kvarnbron och Granitvägen har begränsad framkomlighet under perioden 12 augusti – 6 september

Under perioden utförs underhållsarbeten på vägsträckan. Vi ber om överseende med de försämringar av framkomligheten som arbetet kommer att medföra.

Gatan är i behov av underhåll och har skador i form av potthål, krackeleringar, sättningar, sprickor med mera och behöver åtgärdas.

Tidplan
Vecka 33-34 sänkning/byte av brunnar. Arbetet sker kväll/nattid.
Vecka 34 fräsning vägbana
Vecka 35-36 asfaltering av vägbana

Kontakt
Om du har frågor, kontakta:

Johan Larsson, Gatuingenjör
Livsmiljö Gävle
Telefon 026-17 80 00

Under byggtiden:
Henrik Olsson, Platschef
NCC Industry
Telefon 070-277 48 13

Vad tycker du?
  • Arg (7)
  • Gilla (1)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)