Vi har för närvarande driftstörningar och det kan därför vara svårt att nå våra verksamheter via telefon. Vi arbetar på att lösa problemet.

Coronapandemin: Fortsätt hålla avstånd och skydda varandra. Mer information som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här.

Renovering av bro Stora Esplanadgatan som går över Staketgatan påbörjas v.26

Den planerade bro renoveringen kommer att påverka framkomligheten i liten omfattning då två av fyra körfält kommer att stängas av under arbetets gång.

Arbetet omfattar utbyte av tätskikt, nya grundavlopp och ytavlopp samt ny beläggning.

Renoveringen förväntas vara klar i oktober 2020.