Renovering av bro Stora Esplanadgatan som går över Staketgatan påbörjas v.26

Den planerade bro renoveringen kommer att påverka framkomligheten i liten omfattning då två av fyra körfält kommer att stängas av under arbetets gång.

Arbetet omfattar utbyte av tätskikt, nya grundavlopp och ytavlopp samt ny beläggning.

Renoveringen förväntas vara klar i oktober 2020.