Röjningsarbeten i Fjärran höjder-skogen

Just nu utför kommunen slyröjning och trädfällning i Fjärran höjder-skogen. Detta är en planerad skötselåtgärd för att öka tryggheten i området och hindra att de öppna ytorna växer igen. Arbetet kommer utföras under vardagar 7-16 då buller kan förekomma. Det kan även förekomma avspärrningar i parken vid fällning av större träd. Arbetet beräknas pågå oktober ut.