Sandupptagning på prioriterade gång- och cykelvägar

På grund av nedfallna kvistar och ett överskott av grus utförs sandupptagning på prioriterade gång- och cykelvägar.

Stora mängder grus medför en olycksrisk, av den anledningen besiktigas kommunens gång- och cykelvägar löpande och åtgärdas vid behov. Återsandning kommer att ske om det finns risk för halka.

Vid frågor, kontakta Gävle kommuns kundtjänst:
Telefonnummer: 026-17 80 00
E-post: gavle.kommun@gavle.se

Vad tycker du?
  • Gilla (1)
  • Arg (1)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)