Skogsvårdsarbete i skogsområdet i Björsjön, mellan Södra Bomhus och Järnvägsspåret i Järvsta

Med start i september 2021 påbörjas ett skogsvårdsarbete i området kring Björsjön, mellan Södra Bomhus och järnvägsspåret i Järvsta. Arbetet som innebär röjning, trygghetsgallring samt föryngringshuggning syftar till att skapa en blandskog med flera olika trädslag. Det ger ökad mångfald i skogen och släpper in mer ljus vilket gynnar markvegetation och ökar tryggheten i skogen.

Farliga träd som riskerar att ramla ner mot stigar kommer att avverkas. Områden med naturvärden som vi vill bevara märks ut och förstärks om så är möjligt. Efter föryngringshuggning kommer självsådd och plantering utföras så att en ny skog etableras.

Kartans lila streck anger arbetsområdet. Klicka på kartan för att förstora bilden.

Kartans lila streck anger arbetsområdet

Så påverkas du

Arbetsfordon och personal kommer arbeta i skogen. Om du närmar dig arbetande fordon eller personal, håll ett säkerhetsavstånd på minst 90 meter. Informationslappar sätts upp på utvalda platser för att informera om arbetet och dess område.

Mycket av det ris och träd som avverkas tas bort, men på vissa platser kommer det få ligga kvar. Det är inte tillåtet att ta virke från arbetsplatsen för privat bruk.

Tidplan

Arbetet startar i september 2021 och beräknas vara klart under våren 2022.

Kontakt

Stefan Olsson, skogsförvaltare, Gävle kommun

gavle.kommun@gavle.se, 026-17 80 00