Skottvallens lönnallé i Forsbacka förnyas

Gävle kommun kommer under hösten 2020 förnya lönnallén längs Skottvallen i Forsbacka. Samtliga befintliga träd i allén kommer fällas, då de är i så dåligt skick att de utgör en skaderisk för person och egendom. Allén kommer efter fällning ersättas med nya träd.

De träd som fälls kommer att läggas i faunadepåer i närområdet. Dessa används som hem och skafferi åt djur och växter vilket gynnar den biologiska mångfalden.