Vi utför åtgärder för grundvattenskydd längs Valbovägen

Grundvattentäkter finns till för att skydda vårt dricksvatten. Gävle kommun arbetar med olika fysiska åtgärder för att säkerställa att Gävles dricksvatten långsiktigt skyddas från föroreningar orsakat av vägtrafiken. Den 3 augusti påbörjas ett arbete med grundvattenskydd för Gävles vattentäkt längs Valbovägen, sträckan Nybokrysset-Åbyvallen.

Begränsad framkomlighet

Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet på delar av sträckan. Tillfälliga trafikljus finns på plats för att motortrafik ska kunna passera arbetsplatsen via ett körfält.

På enstaka platser kommer motortrafik ledas upp på befintlig gång- och cykelbana, vilket påverkar gång- och cykelbanans bredd.

Tidplan

Grundvattenskydd på Valbovägen beräknas påbörjas juli 2020. Omledningen av trafiken planeras pågå till november 2020.

Vid frågor och aktuell information

Kontakta Gävle kommuns kundtjänst, 026-17 80 00 eller e-post: gavle.kommun@gavle.se