After Work med forskare om översvämningar

25/9, 2023, kl.18:00, Musikhuset, Sjömanskyrkans restaurang

Detta evenemang är inte skapat av Gävle kommun utan av en invånare i Gävle. Om du har synpunkter på innehållet vänligen kontakta arrangören eller använd knappen ovan för att rapportera eventet.

Tillbaka till kalendariet

After Work med forskare om översvämningar

Välkommen till ett samtal under temat: översvämningar, där du får möta Högskolans forskare i en informell och trivsam miljö samtidigt som du kan ta en fika eller något gott att äta.

För två år sedan drabbades Gävle av ett skyfall som ledde till att stora delar av staden blev översvämmad; vägar rasade sönder, låga områden och viadukter vattenfylldes och byggnader skadades. I somras gick SMHI återigen ut med varningar om stora mängder nederbörd och risken för nya översvämningar var hög.

Vad var det som gjorde att stora områden i staden översvämmades 2021? Har vi större risk för översvämningar än resten av Sverige? Vilka åtgärder kan göras för att begränsa skadorna? Kan man göra något för att undvika att samma sak händer i framtiden, eller är det här något som vi måste vänja oss vid?

Välkommen på After Work med forskare

Anders Brandt, Högskolan i Gävle
Nancy Joy Lim, Högskolan i Gävle
Christoffer Carstens, Länsstyrelsen Gävleborg
Samtalsledare: Henrik Harrysson
DJ: Slim Vic