Äldres psykiska hälsa

15/10, 2020, kl.17:30, Söders Källa

Detta evenemang är inte skapat av Gävle kommun utan av en invånare i Gävle. Om du har synpunkter på innehållet vänligen kontakta arrangören eller använd knappen ovan för att rapportera eventet.

Tillbaka till kalendariet

Äldres psykiska hälsa

Susanne Rolfner Suvanto föreläser på temat att vara anhörig till någon med minnessvikt/demenssjukdom och hur man bibehåller psykisk hälsa och förebygger ohälsa. Susanne har bland annat skrivit flera böcker om äldre och psykisk ohälsa.

Arrangör är projektet ”Musik som brobyggare hemma” vars målgrupp är anhöriga och vänner till personer med minnessvikt/demenssjukdom som bor i det egna hemmet.Till föreläsningen är alla som är intresserade av ämnet välkomna!

Antalet platser är begränsat till 50 personer och vi följer myndigheternas råd om att stanna hemma vid förkylningssymptom.

Anmälan senast 1 oktober till gavleborg@sv.se eller 020-120 28 08.

Föreläsningen spelas in och kan ses i efterhand genom projektets Facebooksida och Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborgs Youtubekanal.