Ångslipspelet

27/9, 2022, kl.09:00, Gävle

Tillbaka till kalendariet

Ångslipspelet

Besök ett historiskt kulturarv

Ångslipspelet håller öppet 9-12, tisdagar under maj till september.

Visar Varvets Ångslipspel från 1883 samt beskrivning av Varvets verksamhet

Slip och utrustningskaj anlades 1883 på södra sidan av Gavleåns utlopp. Verksamheten drevs i olika bolag fram till 1960-talets mitt. Det restaurerade ångslipspelet, Europas enda fungerande ångslipspel, kan köras med en ångpanna av skotsk typ. Även tripodkranens ångmaskin är iordningställd, tillsammans med en modell, som visar dess funktion. Många bilder visar inte bara tillverkning av fartyg och andra alster från varvet, utan också interiörer, sjösättningar och de anställda på denna arbetsplats.

Infart från Atlasgatan vid Gasklockorna/Kustbevakningen. Vi finns mitt emot Kustbevakningen. Kommande körningar med ånga den 21/5 och 10/9. Besök ett historiskt kulturarv. Fri entré. Välkommen!