”Dåligt samvete för allt jag gör och inte gör”

6/2, 2023, kl.13:00, Anhörigcenter

Tillbaka till kalendariet

”Dåligt samvete för allt jag gör och inte gör”

Samtal med Mats Johansson- f.d sjukhuspräst.

Anmälan till Anhörigcenter 026 – 17 23 23 eller anhorigcenter.omv@gavle.se