Digitalt näringslivsmöte: Kompetensförsörjning

15/12, 2020, kl.09:00, Digitalt evenemang

Tillbaka till kalendariet

Digitalt näringslivsmöte: Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av våra viktigaste framtidsfrågor! Att minska arbetslösheten samtidigt som företagen har kompetenta personer att rekrytera är viktigt både för dig som företagare och för att vi ska ha ett skatteunderlag som kan finansiera välfärden. Men hur gör vi?

Välkommen till vårt digitala näringslivsmöte tisdag den 15 december 9.00-10.00 där olika utmaningar, idéer och projekt inom kompetensförsörjning presenteras. Vi får berättelser från företagsrepresentanter om vilka utmaningar de ser men också förslag på lösningar. Från offentliga aktörer får vi höra hur de bidrar och om den samverkan som sker.

Vi får höra Morgan Persson, VD till Monitor AB, berätta varför de etablerat sig i Gävle och hur de hittar och behåller kompetent personal.

Jenny Larsson, HR Business Partner från Billerud Korsnäs och Kent Olsson från Vuxenutbildningen, ger oss en inblick i deras samarbetet och hur de hjälps åt för att förbereda blivande industritekniker.

Ulrika Morelius från Arbetsförmedlingen berättar om rekryteringsutbildningar och Sara Hellberg från Affärskompetens Sverige presenterar projektet Digilo, som handlar om hur företag och anställda kan utveckla sina digitala kompetenser.

Mötet hålls digitalt via mötesplattformen Microsoft Teams.

Klicka här eller på länken nedan för att anmäla dig!