Digitalt näringslivsmöte: Vår gemensamma färd mot klimatmålen

13/4, 2021, kl.08:30, Digitalt evenemang

Tillbaka till kalendariet

Digitalt näringslivsmöte: Vår gemensamma färd mot klimatmålen

Samarbete för en klimatneutral kommun

Vad är kommunens ansvar och hur driver andra aktörer klimatfrågan framåt? Microsoft, Byggföretagen och Mellansvenska Handelskammaren är tre organisationer som deltar när vi belyser frågeställningarna på ett digitalt näringslivsmöte.

Gävle kommun har en politisk målsättning att bli klimatneutrala till 2035 och har tagit fram en klimatfärdplan som visar vilka insatser som krävs. Det är tydligt att klimatutmaningen inte löses på egen hand – företag, offentlig sektor, medborgare och lärosäten måste arbeta med frågorna tillsammans.

Datum: Tisdag den 13 april
Tid: 08:30-09:30
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Välkommen!

Klicka här för att komma till anmälan