Föreläsning: Länge leve demokratin!

15/9, 2021, kl.16:00, Stadsbiblioteket Gävle

Tillbaka till kalendariet

Föreläsning: Länge leve demokratin!

Hör Cecilia Lagersvärd, guide och pedagog på Forum för levande historia samt i Sveriges Riksdag, i en föreläsning om demokratins och yttrandefrihetens gränser. Föreläsningen är en del av Demokrativeckan i Gävleborg. I samarbete med Diskrimineringsbyrån Gävleborg. Begränsat antal platser.

Demokratin har brustit många gånger. I dessa misslyckanden finns lärdomar. Demokratin är inte en gång given och erövrad. Demokratin pågår! Samhällsutvecklingen idag – finns det lärdomar i det som hände då som vi kan dra nytta av för att stärka vår demokrati i dag och i framtiden?

Vem angår demokratin? Vem är representerad/exkluderad – då/nu?

Yttrandefriheten. Var går yttrandefrihetens gränser? Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Att samtala, inkludera och lita på andra är grundläggande fundament i en demokrati.

Vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå.
Historiska exempel, dilemmafrågor, cancel-kulturen, vem bestämmer vad som får sägas och av vem?

Vad händer när samtalen tystnar, när förtroendet brister och när vi ställs mot dem? Vad gör vi när känslan av delaktighet försvinner, och många slutar bry sig?

Historien visar att det som urholkar en demokrati ofta sker gradvis, steg för steg. Och när stegen väl har tagits är det svårt att backa bandet. Historien skrivs nu. Du är en del av den!

Föredragshållaren Cecilia Lagersvärd arbetar som fristående föreläsare/föredragshållare, guide och pedagog på Forum för levande historia och i Sveriges Riksdag, auktoriserad guide m.m. Var med och startade upp Rädda Barnens ungdomsförbund, engagerad i ungdoms- och demokratifrågor, opinionsbildare kring Barnkonventionen, arbetat med ungdomar och lärande.