Gävle Företagarföreningars Frukostmöte

19/5, 2022, kl.07:45, Restaurangen, Gasklockorna

Tillbaka till kalendariet

Gävle Företagarföreningars Frukostmöte

FRUKOSTMÖTE MAJ 2022 - Nya Magasinsområdet snart verklighet

Visionen om att Magasinsområdet ska bli Sveriges mest kreativa företagspark och mötesplats med bästa läge i en unik miljö är nu nära.
Det platssamverkansarbete som inleddes redan 2019, utmynnade bl a i ett politiskt beslut om att investera 45 mkr i ett samfinansierat projekt.

 • Christina Friberg, Fastighetsägarna, kommer tillsammans med Camilla Westman, Fastighetsmani att berätta om den resa som har tagit dem fram till idag.
 • Göran Valtonen, Bylero, och Johan Paju, Paju Arkitektur, kommer därefter att presentera projektet och visa skisser över hur det ”nya” Magasinsområdet kan komma att se ut när omvandlingen är färdig.

Program

 • Föreningarna hälsar välkommen.
 • Morgonens frukostvärd, 10 min
  Mattias Wärn från Svea Vind Offshore presenterar sig och företaget.

  Svea Vind Offshore bjuder dessutom medlemmar på frukost.

 • 5 min rapport – Näringslivsavdelningen
 • 5 min rapport – Stadshuset/kommunalråd
 • Föreläsare – Christina Friberg, Camilla Westman, Göran Valtonen samt Johan Paju.

Lokalen får disponeras till kl 10.00

 

Maj | Gävle Företagarföreningar (gavleforetagarforeningar.se)