Gävle-Sandviken bygger hållbart

9/10, 2023, kl.13:00, Gävle konserthus - Bo Linde-salen

Tillbaka till kalendariet

Gävle-Sandviken bygger hållbart

Att bygga upp utan att bryta ner! Gävle och Sandvikens kommun bjuder tillsammans med Byggföretagen, Diös, Skoog Arkitekter och Sh bygg in till en eftermiddag för diskussion och inspiration om att bygga och anlägga med klimatmålet i sikte. Välkomna att tillsammans forma vår hållbara framtid!

Hur når vi mer cirkulär hantering av massor i projekt? Hur kan vår organisation bli rustade för kommande klimatkrav i byggprojekt? Hur kan vi gemensamt skapa en hållbar samhällsutveckling där vi alla strävar mot ett gemensamt mål och känner sig delaktiga? Och hur får vi alla delarna att gå i takt och ekvationerna att gå ihop?

Vi tror att receptet är samverkan och ett gemensamt angreppssätt!

Varmt välkomna till seminariet Gävle-Sandviken bygger hållbart där ni dels får höra om lyckade exempel, dels får möjlighet att föra en dialog i workshopformat och såklart nätverka och knyta nya viktiga kontakter.

Seminariet har en gemensam inledning med en forskningsbaserad utblick om hållbar stadsbyggnad av professor Stephan Barthel från Högskolan i Gävle samt en presentation av den kommande uppgradering av den nationella färdplanen för en fossilfri och konkurrenskraftig bygg och anläggningssektor av Christine Olofsson från Byggföretagen.

Därefter erbjuds ni delta på en av de tre parallella workshops som kommer pågå samtidigt. Seminariet avslutas gemensamt med en paneldiskussion med deltagare från de tre parallella workshopsen samt med en framåtblick, hur fortsätter vi vår samverkan?

Scrolla ner för program.

Välkomna att tillsammans forma vår hållbara framtid!

Programpunkter

 • Välkomna

 • Vad säger forskningen med en internationell utblick

  Professor Stephan Barthel vid Högskolan i Gävle leder utmaningsdriven forskning om gröna städer och om det civila samhällets roll för en klimatomställning

 • Presentation av den kommande uppgraderade versionen av den Nationella färdplanen för fossilfri konkurrenskraft: Bygg och anläggning

  Christine Olofsson - Byggföretagen, Specialist inom innovation och hållbarhet

 • Mingel och fikapaus

 • Välj ett av tre workshop-segment

 • 1. Infrastruktur och anläggning

  Kim Hultén, Bonava berättar om erfarenheterna från bygg och anläggningsprojekt Sigtuna stadsängar, där parterna gemensamt lyckades finna kreativa vägar att hantera massor inom projektområdet och på så vis optimera transporter, ekonomi och ekologi. Därefter diskuterar vi hållbar masshantering och anläggning i stort ur tre olika perspektiv – planerarens, beställarens samt entreprenörens.

 • 2. Klimatneutrala byggprojekt - Hur når vi dit?

  Kraven om klimatdeklarationer är på plats och projekt som ansökt bygglov efter 1 januari 2022 ska beräkna sin klimatpåverkan. Än finns inga skarpa gränsvärden, men det kommer troligen vara på plats kring 2025. Däremot har lokala och regionala samverkansinitiativ kommit överens om egna klimatkrav där alla byggprojekt ska vara klimatneutrala till 2030. Hur får vi till klimatneutrala byggprojekt i verkligheten? Derome är utförare i innovationsprojektet Hoppet som är ett program för klimatneutralt byggande. Kom och lyssna på Deromes erfarenheter från Hoppet och diskutera hur vi gemensamt skapar klimatneutrala byggprojekt.

 • 3. Hållbarhet i tidiga skeden - hur får vi det att funka?

  Går det att styra mot en hållbar exploatering redan i tidiga skeden? Hur då? Och hur får man visionen att hänga med hela vägen till färdig exploatering och förvaltning? Lars Bergmark, Gavlegårdarna berättar om exemplet Godisfabriken. Därefter diskuterar vi i grupper om vad som krävs och olika parters roller för en sammanhållen styrning.

 • Mingelpaus

 • Gemensam avslutning med panelsamtal och sammanfattning från samtliga workshopsegment

 • Framåt - Vad händer nu då?

 • Tack för idag!