Högläsning med Maggan

16/2, 2022, kl.10:00, Forsbacka bibliotek

Tillbaka till kalendariet

Högläsning med Maggan

Kom och hör Maggan Lingdén läsa högt!

Margareta Maggan Lingdén kommer till Forsbacka bibliotek och läser högt ur romaner,
noveller, biografier eller andra texter som gruppen väljer. Sedan pratar vi om det vi läst och fikar tillsammans.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Begränsat antal platser.

 

Anmälan till: forsbackabibliotek@gavle.se eller telefon 026-17 94 68.