Inbjudan till samråd- och informationsmöte om ErsboSyd

18/1, 2022, kl.13:00, Digitalt evenemang

Tillbaka till kalendariet

Inbjudan till samråd- och informationsmöte om ErsboSyd

Gävle växer och fler människor vill bo, verka i och besöka staden. För att möta efterfrågan från näringslivet planerar Gävle kommun för ytterligare verksamhetsmark.

Gävle växer och fler människor vill bo, verka i och besöka staden. För att möta efterfrågan från näringslivet planerar Gävle kommun för ytterligare verksamhetsmark.  Verksamhetsområde Ersbo Syd byggs ut med 160 hektar totalarea genom etapp 4 söderut, och nu pågår detaljplanearbetet för området (fastighet Skogmur 4:1 med fler).

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett industri-, verksamhets- och kontorsområde med möjlighet till restaurang i mindre del av planområdet.


Påverka – tyck till om förslaget!

Ett förslag till detaljplan är framtagen och under samrådstiden finns möjlighet att ta del av och tycka till om planerna inför ett beslut.
Samrådstiden pågår under perioden 17 december 2021 – 28 januari 2022.
Dina synpunkter på förslaget är viktiga för att beslutande politiker ska få ett bra beslutsunderlag.

Mer information och handlingar finns på www.gavle.se/ersbosyd, samt fysiskt i Stadshusets reception på Drottninggatan 22 och Stadsbiblioteket i Gävle. Synpunkter på förslaget ska vara kommunen skriftligen tillhanda senast 28 januari 2022. Välkommen att lämna eventuella synpunkter här.

Samråds- och informationsmöten den 18 januari

Digitala samråds- och informationsmöten den 18 januari kl. 13.00-15.00 via Teams. Se separat inbjudan till informationsmötet kl.17.00-19.00 via Teams.