Informationsmöte om ”Senaste nytt från Krögardialogen”

30/11, 2021, kl.14:00, Gavle Central Konferens

Tillbaka till kalendariet

Informationsmöte om ”Senaste nytt från Krögardialogen”

På detta informationsmöte kommer ni att få en uppdatering av vad som diskuterats i Krögardialogen sedan senast.

Vi har tidigare informerat om att kommunen ska göra en översyn av de kommunala Riktlinjerna för alkoholservering. På detta möte kommer Christian Lundmark, alkoholhandläggare Gävle kommun, och Dan Törnros, enhetschef Gävle kommun, att presentera förslaget av de nya riktlinjerna. Förslaget har tagits fram av kommunens tjänstepersoner och ska, efter att det har skickats ut på remiss, beslutas av politiken.

Vi kommer också att få information om hur frågan om kompetensbehov har lyfts och hanterats inom Krögardialogen.

Varmt välkommen!